page-visuals-sportmassage

Sportmassage

Algemeen

Sportmassage is massage speciaal voor sporters. Met sportmassage wordt getracht het herstel te bevorderen, (sport)blessures te voorkomen, effectiviteit van de training te verhogen en de uiteindelijke prestatie te verbeten.

Pre-wedstrijd

Voor het leveren van een prestatie moet het lichaam in ‘prestatiestand’ worden gebracht. Dit wordt meestal gedaan middels een warming-up. Een pre-wedstrijd massage kan bijdrage aan dit proces. Massage kan zorgen voor een betere doorbloeding en gewenste spierspanning. Doordat er weer voldoende rekbaarheid (flexibiliteit) aanwezig is, hoeft je lichaam niet te compenseren. Waardoor de kans op blessures aanzienlijk afnemen. Dus naast een stimulerende en curatieve werking heeft sportmassage ook een, niet te onderschatten preventieve werking. Dit levert niet alleen fysiek een positief effect op, maar ook mentaal.

Post-wedstrijd

Na belasting kunnen ophopingen van afvalstoffen, kramp en vermoeidheid in de spieren ontstaan. Profylactische massage is gericht op herstel na het leveren van inspanning. Het belangrijkste effect is de afname van spierspanning. Hierdoor zal de doorbloeding toenemen, waardoor afvalstoffen kunnen worden afgevoerd en bouwstoffen kunnen worden aangevoerd. Daarnaast zullen vochtophopingen als gevolg van spierschade ook beter kunnen worden afgevoerd. Vermoeidheid, stijfheid en pijn zullen worden terug gedrongen.

Massage onderarmen (voor motocrosser)

Tijdens motocrossen kan actieve verzuring in de onderarmen optreden. Oorzaken hiervan kunnen overbelasting of te zware belasting zijn, maar ook het continu moeten aanhouden van dezelfde houding. De klachten zijn vaak te verhelpen met en aantal massagebehandelingen die kort op elkaar volgen. Wanneer de klachten zijn afgenomen, zal eens in de paar weken een behandeling volstaan.

Ben je op zoek naar een sportmassage om je klachten direct te verminderen? Bel of mail ons dan.

Contact

Twan van den Heuvel
Blikslagerstraat 5-7
5405 BL Uden

Tel: 06 538 101 94
heuveltraining@gmail.com

Twitter

Helaas, het laatste twitterbericht kan niet worden geladen.